MENU

Cynhadledd Cymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith, Cymru 2024

Cofleidia dy iaith: Cynyddu defnydd o ieithoedd lleiafrifol a swyddogol

Cynhelir wythfed cynhadledd Cymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith yng Nghaerdydd ar 11 Mehefin eleni. Bydd y gynhadledd yn gyfle i archwilio effeithiau trawsnewidiol deddfu o blaid ieithoedd yng Nghymru a thu hwnt. Yn ogystal â sesiynau ymarferol yn rhannu profiadau sefydliadau o Gymru, bydd cyfraniadau gan y prif siaradwyr isod:

Cefnogir y digwyddiad gan Lywodraeth Cymru.

Comisiynydd y Gymraeg, Efa Gruffudd Jones, yw cadeirydd Cymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith ar hyn o bryd. Cynhaliwyd y gynhadledd yng Nghymru ddiwethaf yn 2017.

Rhaglen y Gynhadledd


Lansiad Swyddogol Cynhadledd y Gymdeithas

Cynhelir digwyddiad i lansio'r gynhadledd ar 10 Mehefin ym Mae Caerdydd. Bydd y lansiad yn gyfle i ddathlu dengmlwyddiant y Gymdeithas yng nghwmni:

Bydd y Prifardd Mererid Hopwood yn darllen cerdd gomisiwn arbennig i nodi’r achlysur a bydd adloniant hefyd gan y cerddor a’r cyfansoddwr Gwilym Bowen Rhys a chôr Ysgol Hamadryad.

Noder mai trwy wahoddiad yn unig y gellir mynychu'r lansiad.

Noddwyd y lansiad gan Delyth Jewell AS.

Diolch arbennig i Darwin Gray am eu nawdd hael.

www.darwingray.com

 

Cynhadledd Cymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith 2024