MENU

Invitacion

Damb er objectiu de complir era mission dera IALC de fomentar e promòir es drets lingüistics, era igualtat e era diuersitat des lengües en tot eth mon, era associacion vò atrèir mès membres. Convidam, donques, a junher-se a nosati es organizacions que compartissen era vision dera IALC e que complisquen es critèris d’adesion.

Sollicitud entà èster membre damb plen dret dera IALC:

Critèris d’adesion ara IALC e formulari de sollicitud

Nauetat: Membre observador

Es membres dera IALC votèren per unanimitat en assemblada generau annau qu’auec lòc en Bilbao en seteme de 2022 en favor dera creacion d’ua naua categoria de membre que permeterà as organizacions accedir as activitats dera IALC quan non complisquen es critèris entà èster-ne membres damb plen dret, tau coma se descriu en formulari de sollicitud d’adesion.

Er objectiu des membres observadors ei fomentar era coneishença, eth compromís e era collaboracion entre era IALC e d’autes institucions o organizacions qu’an eth mandat de velhar pes drets lingüistics mès que non complissen es critèris entà èster membres damb plen dret dera IALC cossent damb es Estatuts dera associacion.

Avantatges d'èster membre observador

Es membres observadors an accès a un hilat diuèrs de comissionadi de lengua e defensors, çò que facilite era collaboracion e er entercambi d’idèes e bones practiques. Ath delà, per exemple, es membres observadors an:

Trobaratz mès informacion sus era politica d’adesion de membres observadors en aguest ligam: Politica d’adesion de membres observadors dera IALC

Aguesta categoria de membre non ei pensada entà individus o investigadors universitaris especializadi en drets lingüistics e en prètzhèt des comissionadi de lengua. Totun, era IALC ei duberta a avalorar totes es possibles collaboracions damb investigadors sus es objectius principaus dera associacion: fomentar e promòir es drets lingüistics, era igualtat e era diuersitat des lengües en tot eth mon. Es prepauses de collaboracion o de projèctes d’investigacion pòden enviar-se ara adreça info@languagecommissioners.org

Sollicitud entà èster membre observador dera IALC: 

Critèris entà èster membre observador dera IALC e formulari de sollicitud