MENU

Invitació

Amb l’objectiu de complir la missió de la IALC de fomentar i promoure els drets lingüístics, la igualtat i la diversitat de les llengües a tot el món, l’associació vol atreure més membres. Per tant, convidem les organitzacions que comparteixen la visió de la IALC i que compleixin els criteris d’adhesió a unir-se a nosaltres.

Sol·licitud per ser membre de ple dret de la IALC: 

Criteris d’adhesió a la IALC i formulari de sol·licitud

Novetat: Membre observador

Els membres de la IALC van votar per unanimitat en l’assemblea general anual que va tenir lloc a Bilbao el setembre de 2022 a favor de la creació d’una nova categoria de membre que permetrà a les organitzacions accedir a les activitats de la IALC quan no compleixin els criteris per ser-ne membres de ple dret, tal com es descriu en el formulari de sol·licitud d’adhesió.

L’objectiu dels membres observadors és fomentar el coneixement, el compromís i la col·laboració entre la IALC i altres institucions o organitzacions que tenen la funció de vetllar pels drets lingüístics però que no compleixen els criteris per ser membres de ple dret de la IALC segons els Estatuts de l’associació.

Avantatges de ser member observador

Els membres observadors tenen accés a una xarxa diversa de comissionats de llengua i defensors, cosa que facilita la col·laboració i l’intercanvi d’idees i bones pràctiques. A més, per exemple, els membres observadors tenen:

Trobareu més informació sobre la política d’adhesió de membres observadors en aquest enllaç: Política d’adhesió de membres observadors de la IALC

Aquesta categoria de membre no està pensada per a individus o investigadors universitaris especialitzats en drets lingüístics i en la tasca dels comissionats de llengua. Tanmateix, la IALC està oberta a valorar totes les possibles col·laboracions amb investigadors sobre els objectius principals de l’associació: fomentar i promoure els drets lingüístics, la igualtat i la diversitat de les llengües a tot el món. Les propostes de col·laboració o de projectes d’investigació poden enviar-se a l’adreça info@languagecommissioners.org.

Sol·licitud per ser membre observador de la IALC: 

Criteris per ser membre observador de la IALC i formulari de sol·licitud