MENU

Poziv

Da bi ispunila misiju MUPJ da podrži i unapredi jezička prava, jednakost i raznolikost širom sveta, udruženje želi da privuče više članova. Stoga pozivamo organizacije koje dele viziju MUPJ i koje ispunjavaju kriterijume za članstvo da nam se pridruže.

Prijavite se za punopravno članstvo u IALC-u:

Kriterijumi za članstvo u IALC i obrazac za prijavu

Novo: članstvo posmatrača

Članovi MUPJ su, na svom godišnjem generalnom sastanku u Bilbau, u septembru 2022. jednoglasno izglasali stvaranje nove kategorije članstva koja će omogućiti organizacijama da dobiju pristup aktivnostima MUPJ, kada ne ispunjavaju kriterijume za punopravno članstvo kako je opisano u uslovima za punopravno članstvo.

Svrha statusa posmatrača je da podstakne veću svest, angažovanje i saradnju između MUPJ i drugih institucija ili organizacija koje imaju mandat da nadgledaju jezička prava, ali nisu u stanju da ispune kriterijume za punopravno članstvo navedene u Pravilniku MUPJ.

Prednosti članstva

Posmatrači će imati pristup raznovrsnoj mreži poverenika za jezike, ombudsmana i drugih zainteresovanih strana, olakšavajući saradnju i razmenu ideja i najboljih praksi. Pored toga, na primer, Posmatrači će imati:

Puni detalji o politici članstva posmatrača mogu se naći ovde: Politika članstva za posmatrače MUPJ

Imajte na umu da ova kategorija članstva nije namenjena pojedincima ili akademskim istraživačima koji su specijalizovani za jezička prava i rad poverenika za jezike. Međutim, IALC bi bio zainteresovan za diskusiju o svim mogućnostima saradnje sa istraživačima o ključnim ciljevima IALC-a da podrži i unapredi jezička prava, jednakost i raznolikost širom sveta. Predlozi za saradnju ili istraživačke projekte mogu se poslati na info@languagecommissioners.org.

Prijavite se za status posmatrača:

Kriterijumi za status posmatrača MUPJ i obrazac za prijavu