MENU

Sus nosati

Mission

Era mission dera Associacion Internacionau de Comissionadi de Lengua ei potenciar e fomentar era igualtat, era diuersitat e es drets lingüistics per tot eth mon e dar supòrt as comissionadi de lengua perque poguen trabalhar as maximaus nivèus professionaus.

Declaracion de principis

Era Associacion Internacionau de Comissionadi de Lengua contribuís a potenciar eth papèr des comissionadi de lengua per tot eth mon en tot promòir bones practiques e nivèus d’excelléncia.

Valors

Es valors dera Associacion Internacionau de Comissionadi de Lengua son:

Objectius

Es objectius dera Associacion Internacionau de Comissionadi de Lengua son: