MENU

Rreth nesh 

Misioni 

Misioni i Asociacionit Ndërkombëtar të Komisionerëve për Gjuhët është të mbështesë dhe të avancojë të drejtat gjuhësore, barazinë dhe diversitetin në mbarë botën dhe të mbështesë komisionerët në mënyrë që ata të mund të punojnë me standarde sa më të larta profesionale duke:

Deklarata e vizionit

ASOCIACIONI NDËRKOMBËTAR I KOMISIONERËVE PËR GJUHËT ndihmon rolin e komisionerëve për gjuhët në mbarë botën duke kultivuar praktikat dhe standardet më të mira të përsosmërisë dhe duke avancuar barazinë dhe diversitetin e gjuhëve.

Vlerat 

ASOCIACIONI NDËRKOMBËTAR I KOMISIONERËVE PËR GJUHËT çmon

Objektivat

Objektivat e ASOCIACIONIT NDËRKOMBËTAR TË KOMISIONERËVE PËR GJUHËT janë: