MENU

Këndi i kërkimit

ANKGJ bën përpjekje të ndërtojë lidhje me hulumtuesit ndëkombëtarë me qëllim të avancimit të kutpimit të politikave shumëgjuhësore si dhe rolin e komisionerëve/avokatëve të popullit në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave gjuhësore. Nëse jeni të interesuar për hulumtim të përbashkët, pjesëmarrje në seminaret e organizuara përmes internetit (webinare), për të informuar për ndonjë konferencë ose diseminimin e hulumtimit, ju lutemi të na shkruani në: info@languagecommissioners.org.