MENU

Kutak za istraživače

Međunarodno udruženje poverenika za jezike nastoji da izgradi vezu sa međunarodnim istraživačima u cilju jačanja razumevanja višejezične politike i uloga Poverenika i Ombudsmana u zaštiti i promociji jezičkih prava. Ukoliko ste zainteresovani za saradnju ili učešće na organizovanim seminarima putem interneta (webinar), više informacija o konferencijama ili objavljenim istraživanjima, molimo vas pišite nam na: info@languagecommissioners.org.