MENU

An Seachtú Comhdháil Bhliantúil Idirnáisiúnta (Bilbao, Tír na mBascach)

PREASRÁITEAS - An Seachtú Comhdháil Bhliantúil de Chumann Idirnáisiúnta na gCoimisinéirí Teanga

Is é Ararteko - Ombudsman Thír na mBascach a dhéanfaidh óstáil ar an seachtú comhdháil bhliantúil de Chumann Idirnáisiúnta na gCoimisinéirí Teanga in Bilbao, an Spáinn, ar an 7 agus 8 Meán Fómhair, 2022. Ina dhiaidh sin, tiocfaidh baill i mbun tionóil dá gcruinniú cinn bhliana ar an 9 Meán Fómhair.

 

Ionad: Euskadiko Artxibo Historikoa (Cartlann Stairiúil Thír na mBascach), seomra íoslaigh

Seoladh an Ionaid: María Díaz de Haro no. 3, Bilbao

 

Dé Máirt an 6 Meán Fómhair

Teacht na rannpháirtithe go dtí Bilbao (tugtar faoi deara gur lá saoire poiblí é)

 

Dé Céadaoin an 7 Meán Fómhair: Lá 1

10:30 Fáilte agus Ráiteas Tionscnaimh

Raymond Théberge, Cathaoirleach (ag dul as feidhm) agus Coimisinéir Teangacha Oifigiúla Cheanada

Manuel Lezertua, Ararteko - Ombudsman Thír na mBascach

10:50 Cur i láthair ón bhFoghrúpa Beartais agus Taighde

"Tionchar COVID ar ár gcuid oibre, oibríochtaí agus teangacha oifigiúla & mionlaigh"

13:00 Lón

14:30 Cur i láthair ón bhFoghrúpa Cumarsáide

"Meáin Shóisialta – Dúshláin agus deiseanna do choimisinéirí teanga "

16:30 Lá 1: Clabhsúr

 

Déardaoin an 8 Meán Fómhair: Lá 2

09:30 Painéal: "Cén ról a bhíonn ag teangacha oifigiúla i gcomhthéacs fheidhmeanna an Ombudsman in bhur ndlínsí éagsúla?”

Kelly Burke, Coimisinéir do Sheirbhísí Teanga na Fraincise, Ontario

Manuel Lezertua, Ararteko - Ombudsman Thír na mBascach

Rónán Ó Domhnaill, An Coimisinéir Teanga, Éire

Raymond Théberge, Coimisinéir Teangacha Oifigiúla Cheanada

11:00 Sos

11:15 Painéal: "Idir dhá cheann na meá: Dúshlán Seachadta ár Misean"

Shirley C. MacLean, Coimisinéir na dTeangacha Oifigiúla, New Brunswick

Rónán Ó Domhnaill, An Coimisinéir Teanga, Éire

Gwenith Price, Leaschoimisinéir Teanga na Breatnaise

Slaviša Mladenović, Coimisinéir Teanga, An Chosaiv

12:45 Lón

13:45 Painéal: "Conas a dhéantar bainistiú ar chásanna/imscrúduithe go héifeachtach agus go tráthúil agus sinn ag déileáil le brú seachtrach? "

Gwenith Price, Leaschoimisinéir Teanga na Breatnaise

Shirley C. MacLean, Coimisinéir na dTeangacha Oifigiúla, New Brunswick

Roberto Moreno, Tír na mBascach, and Agurne Gaubeka, Behatokia, Tír na mBascach

Bart Weekers, Ombudsman na Pléimeannaise

15:15 Sos

15:30 Plé ar cheisteanna a tháinig chun cinn le linn an chruinnithe

16:30 Clabhsúr na comhdhála

 

Dé hAoine an 9 Meán Fómhair: Lá 3

Cruinniú Cinn Bhliana