MENU

 

3-4 Bealtaine 2018: An cúigiú comhdháil idirnáisiúnta bhliantúil, Pristine, an Chosaiv

Ba é "Ilteangachas: Luach agus/nó oibleagáid", ábhar plé na comhdhála, a reáchtáil an Chosaiv i mbliana, agus bhí an deis ann spléachadh a thabhairt ar a bhfuil bainte amach ag baill an Chumainn ó thaobh cearta teanga a chosaint agus a chur chun cinn. 

Beidh sonraí bhreise ar na cur i láthair ar fáil go luath.

Tá sonraí faoi chlár na comhdhála le fáil ach cliceáil ar an nasc seo a leanas: Ilteangachas: Luach agus / nó oibleagáid

Conference Report 2018

Conference Report 2018