MENU

Datganiad am golli Comisiynydd y Gymraeg, Aled Roberts

 thristwch mawr, cafodd Cymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith (IALC) wybod am farwolaeth Comisiynydd y Gymraeg, Aled Roberts.

“Ar ran holl aelodau IALC, dymunaf anfon ein cydymdeimlad â theulu, ffrindiau a chydweithwyr Aled,” meddai Raymond Théberge, Comisiynydd Ieithoedd Swyddogol Canada a chadeirydd IALC. “Roedd cariad ac angerdd Aled tuag at warchod a hyrwyddo’r iaith Gymraeg yn amlwg. Roedd yn amddiffynwr hawliau ieithyddol ac yn aelod blaenllaw o’n sefydliad, ac roedd hi’n fraint gennym ni ei alw yn gydweithiwr. Bydd colled fawr ar ei ôl.”

Teyrnged i Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg