MENU

Seithfed Cynhadledd Ryngwladol y Gymdeithas (Gwlad y Basg)

DATGANIAD I'R WASG - Seithfed Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith

Bydd Ombwdsmon Gwlad y Basg yn cynnal seithfed cynhadledd ryngwladol Cymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith yn Bilbao, Gwlad y Basg ar 7 ac 8 Medi 2022. Yn dilyn hynny, bydd yr aelodau’n ymgynnull ar gyfer eu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 9 Medi.  

Lleoliad: Euskadiko Artxibo Historikoa (Archifdy Hanesyddol Gwlad y Basg) ystafell yr islawr

Cyfeiriad: María Díaz de Haro no. 3, Bilbao

 

Dydd Mawrth 6 Medi

Mynychwyr yn cyrraedd Bilbao (noder bod y dyddiad hwn yn ŵyl y banc)

 

Dydd Mercher 7 Medi: Diwrnod 1

10:30 Croeso a sylwadau agoriadol

Raymond Théberge, Cadeirydd a Chomisiynydd Ieithoedd Swyddogol Canada

Manuel Lezertua, Ombwdsmon Gwlad y Basg

10:50 Cyflwyniad gan yr Is-grŵp Polisi ac Ymchwil

"The impact of COVID on our work, operations and official and minority languages"

13:00 Cinio

14:30 Cyflwyniad gan yr Is-grŵp Cyfathrebu

"Social media – Challenges and opportunities for language commissioners"

16:30 Diwedd diwrnod 1

 

Dydd Iau 8 Medi: Diwrnod 2

09:30 Panel: "What role do official languages play within the context of the Ombudsperson's functions in your respective jurisdictions?"

Kelly Burke, Comisiynydd Gwasanaethau Ffrangeg Ontario

Manuel Lezertua, Ombwdmon Gwlad y Basg

Rónán Ó Domhnaill, Comisiynydd yr Wyddeleg

Raymond Théberge, Comisiynydd Ieithoedd Swyddogol Canada

11:00 Egwyl

11:15 Panel: "A balancing act: The challenge of fulfilling our mandates"

Shirley C. MacLean, Comisiynydd Ieithoedd Swyddogol New Brunswick

Rónán Ó Domhnaill, Comisiynydd yr Wyddeleg

Gwenith Price, Dirprwy Gomisiynydd y Gymraeg

Slaviša Mladenović, Comisiynydd Iaith Kosovo

12:45 Cinio

13:45 Panel: "How can we manage cases/investigations in an efficient and timely manner when dealing with outside pressures?"

Gwenith Price, Dirprwy Gomisiynydd y Gymraeg

Shirley C. MacLean, Comisiynydd Ieithoedd Swyddogol New Brunswick

Roberto Moreno, Gwlad y Basg, ac Agurne Gaubeka, Behatokia, Gwlad y Basg

Bart Weekers, Pmbwdsmon Fflandrys

15:15 Egwyl

15:30 Trafodaeth ar faterion a gododd yn y cyfarfod

16:30 Diwedd y gynhadledd

 

Dydd Gwener 9 Medi: Diwrnod 3

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol