MENU

Setena Conferència Anual de l'Associació Internacional de Comissaris Lingüístics

9 de setembre de 2022

Bilbao, País Basc – L'Associació Internacional de Comissaris Lingüístics (IALC) ha conclòs avui a Bilbao, el País Basc, la setena Conferència Internacional Anual i l’assemblea general anual. Els membres de l'Associació no s'havien reunit personalment des d'abans de l'inici de la pandèmia de la COVID-19.

"Després de més de tres anys sense reunir-se, la conferència i l'assemblea general van ser una ocasió perquè els membres es retrobessin i es comprometessin de nou amb la nostra missió de donar suport i promoure els drets lingüístics, la igualtat i la diversitat a tot el món", va dir Raymond Théberge, comissari de Llengües Oficials del Canadà i president sortint de l'IALC.

Durant els dos dies que va durar la conferència, el grup va organitzar sessions i panels en els quals es van abordar diversos temes, com ara l'impacte de la pandèmia de la COVID-19 en els comissaris lingüístics i els drets lingüístics, els reptes i les oportunitats que presenten les xarxes socials, el paper de les llengües oficials dins de les funcions de les institucions d’ombudsman, els reptes de complir el mandat del comissari lingüístic i la gestió eficient de les investigacions davant les pressions externes.

Durant l’assemblea general anual, els membres de l'associació van acordar, com a part del seu proper pla de treball, crear una categoria de membre observador per permetre que les jurisdiccions que no compleixin els criteris de pertinença definits puguin participar igualment en les activitats de l'IALC.

En l’assemblea general també es va escollir el Comissari de la Llengua Gal·lesa per a la presidència i la secretaria de l'Associació per a l'any vinent.

IALC - Twitter

IALC - Facebook