MENU

Konferenca e Shtatë Vjetore Ndërkombëtare e Asociacionit Ndërkombëtar të Komisionerëve të Gjuhëve

9 shtator 2022

Bilbao, Vendi Bask – Asociacioni Ndërkombëtar i Komisionerëve të Gjuhëve (ANKGJ) përfundoi konferencën e saj të shtatë vjetore ndërkombëtare dhe mbledhjen e përgjithshme vjetore (MPV) sot në Bilbao, Vendi Bask. Asociacioni nuk ishte takuar drejtpërdrejt që para fillimit të pandemisë COVID-19.

“Pas më shumë se tre vjetësh larg njëri-tjetrit, konferenca dhe Takimi vjetor gjeneral ofruan një rast që anëtarët të rilidheshin dhe të angazhoheshin sërish për misionin tonë për të mbështetur dhe avancuar të drejtat gjuhësore, barazinë dhe diversitetin në të gjithë botën”, tha Raymond Théberge, Komisioneri i Gjuhëve Zyrtare të Kanadasë dhe Kryetari në largim i ANKGJ-se.

Gjatë konferencës dy-ditore, grupi mbajti sesione dhe panele duke prekur një gamë të gjerë temash, duke përfshirë ndikimin e pandemisë COVID-19 te komisionerët e gjuhëve dhe të drejtat gjuhësore, sfidat dhe mundësitë e paraqitura nga mediat sociale, rolin e gjuhët zyrtar brenda funksioneve të Avokatit të Popullit, sfidat e përmbushjes së mandatit të komisionerit për gjuhët dhe menaxhimin efikas të hetimeve kur merren me presionet e jashtme.

Gjatë MPV-së, anëtarët e shoqatës ranë dakord që, si pjesë e planit të tyre të ardhshëm të punës, të krijojnë një kategori anëtarësie vëzhguese për të lejuar juridiksionet që mund të mos plotësojnë kriteret e përcaktuara të anëtarësimit të vazhdojnë të marrin pjesë në aktivitetet e ANKGJ-se.

MPV gjithashtu pa zgjedhjen e Komisionerit të Gjuhës së Uellsit si Kryetar dhe Sekretariat i shoqatës për vitin e ardhshëm.

IALC - Twitter

IALC - Facebook